Využívajte naše služby 24 hodín denne.

Ponúkame

Taxi v Bratislave od roku 1991Mesto, mimo mesta,
vozilo na požiadanie.Jazda do okolitých častí
Bratislavy bez príjazdného.

Taxi Bratislava A Profi s.r.o.

Akékoľvek informácie o našej
firme vám poskytneme na
telefónnom čísle dispečingu

Čísla dispečingu

  02/16 222
  0903 768 666
  0905 768 666
  0948 016 222

E-mail

EKONOMICKÉ ODDELENIE
  a.profitaxi@gmail.com

DISPEČING
  aprofitaxiba@gmail.com

Adresa:

A Profi s.r.o
Prístavná 10
821 09 Bratislava